E-обучение

Електронно обучение в 10. СУ „Теодор Траянов“:

  • в обучението на учениците от разстояние и за консултации с ученици и родители училището изполва електронната платформа Microsoft Teams
  • електронен дневник – онлайн платформата на „Школо“ ООД – www.shkolo.bg
  • обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) – за подали заявление ученици