Откриване на учебната 2018/2019 година

Откриването на учебната 2018/2019 година в 10. СУ „Теодор Траянов“ се превърна в истински празник. Като всяко начало имаше песни, стихове и вълнуващи срещи със съученици и учители. След издигане на националния флаг, музикален поздрав към всички присъстващи отправиха талантливите ученици от начален етап.
Най-развълнувани от първата среща с училището бяха, разбира се, децата от предучилищните групи, както и малките първокласници.
Всички ученици бяха поздравени от г-жа Нели Филипова, директор на 10 СУ, която пожела на учениците да бъдат все така упорити и всеотдайни.
Нека посрещнем предизвикателствата на новата учебна година смело и решително!

Успешна и усмихната учебна година!

Свободни места в I клас за учебната 2018/2019 г.

Свободни места в I клас за учебната 2018/2019 г.

 

След приключване на трети етап на класиране и съгласно Протокол №6/20.06.2018 г. на комисията за прием на ученици в I клас за учебната 2018/2019 г., 10 СУ „Теодор Траянов“ обявява следните свободни места:

  1. Първи клас – 8 свободни места.

Директор: /п/
/Нели Филипова/

 

Свободни места – I клас за учебната 2018/2019 г.

10 СУ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ“ – ГРАД СОФИЯ, РАЙОН „МЛАДОСТ“

След приключване на втори етап на класиране и съгласно Протокол № 4 / 13.06.2018 г., комисията за прием на ученици в I клас за учебната 2018/2019 г., 10 СУ „Теодор Траянов“ обявява следните свободни места:

1. Първи клас – 12 свободни места.

Директор:
/Н.Филипова/
Елена Грозданова
съгласно заповед № 801/29.05.2018 г.