Забавна математика

На 23 април 2019 г. в 10. СУ “Теодор Траянов” в час по математика беше представена темата “Симетрии в математиката и изкуството”. Представители на Tonеdiko запознаха учениците от 5-ти клас с варианти на динамични ресурси, които могат да съчетаят симетриите в математиката и изкуството.

Посещение на Парламента

Ние, младите граждани на република България,

днес проведохме един различен урок по гражданско образование.

Представителна група ученици от VI и VII клас на 10. СУ „Теодор Траянов“, посетихме Народното събрание. В коридорите на парламента разгледахме постоянната експозиция от снимки и документи от историята на Народното събрание. Присъствахме на пленарно заседание и разбрахме къде се създават законите. В заседателната зала,н ашите любезни домакини, народни представители от район Младост, споделиха интересни подробности от работата на депутатите, които остават скрити от медиите и камерите. Научихме, че добрите закони се създават  от компетентни политици и че те трябва да бъдат, преди всичко, полезни за хората. Депутатите отговориха на нашите въпроси откровено и без да спестяват неудобните истини.

Посветихме този необикновен урок на 140 годишния юбилей на Търновската конституция.

Ден на Земята

Всяка година, на 22 април, отбелязваме Международния ден на Земята, който има за цел да приобщи хората на планетата към идеята за опазване на околната среда. Тази година Денят на Земята призовава към опазване на изчезващите видове. Безпрецедентното глобално унищожаване и бързото намаляване на популациите на растения и диви животни са пряко свързани с причините, предизвикани от човешката дейност: изменението на климата, обезлесяването, загубата на местообитания, трафика и бракониерството, неустойчивото земеделие, замърсяването и пестицидите, както и много други.

Тази година по покана на 10. СУ „Теодор Траяноя“ неправителствената организация „WWF България“ (Световен фонд за природата) направи презентация пред учениците. Тя имаше за цел да  привлече вниманието на децата върху опазването на планетата и съхраняването на живота върху нея. Акцент в презентацията беше, че да запазим природата на нашата планета, всеки от нас може в ежедневието си да прави малки стъпки за това. Децата слушаха с интерес и с ентусиазъм участваха в дискусията след това, като споделяха своите мнения.

Със своето творчество учениците за поредна година се включиха в отбелязването на празника, като изработиха красиви рисунки и постери.

Опазването на планетата Земя не е персонален, а колективен дълг на цялото човечество. Ето защо ние от 10. СУ „Теодор Траянов“ се стремим да вдъхновим така необходимата промяна в мисленето и в действията на нашето младо поколение, които да доведат до по-устойчив начин на живот.

„Ние не сме наследили земята от предците си, а само сме я взели назаем от децата си”!

Ден на Земята – 1
Ден на Земята – 2
Ден на Земята – 3
Ден на Земята – 4
Ден на Земята – 5
Ден на Земята – 6
Ден на Земята – 7
Ден на Земята – 8
Ден на Земята – 9
Ден на Земята – 10
Ден на Земята – 11
Ден на Земята – 12

 

Час по Физическо възпитание и спорт

Във връзка със спечелен проект за “Развитие на физическото възпитание и спорта” към Столична община, ученици от 10. СУ “Теодор Траянов” проведоха час по Физическо възпитание и спорт, по време на който се запознаха с правилата на бадминтона и новата игра „Народна топка / Dodgeball“. Те с ентусиазъм участваха в игрите под ръководството на Румяна Лучкова, Ким Рейки и Дани Готев.

Лаленце се люлее ………

В навечерието на светлите Великденски празници живи цветя огласиха с песни  10.СУ „Траянов Траянов“. Лазарки от клуба за извънкласни дейности „Историята в киното и в традициите“, в пъстри национални носии, преминаха с ритуални танци през училищната сграда. Не пропуснаха нито една стая. Благословиха за здраве, берекет и успехи  малки и големи. Най-щастливи бяха най-малките ученици на училището. Възторжените им погледи отразяваха красотата на българските национални традиции. Докато се живи традициите и песни огласят класните стаи, ще я има България!

Час по Конституция

На 16 април 2019 год., в тържествена обстановка, учениците от 10. СУ „Теодор Траянов“ проведоха своя Урок по Конституция. С презентации, проекти и викторина отбелязаха 140 годишнината от създаването на Търновската конституция. Възпитаниците на 10. СУ получиха  безценен урок по гражданско образование. Почувстваха ентусиазма на първите законодатели в модерната българска история. Проследиха трудния път на изграждане на демократичното общество от зората на българската държавност до днес. Разбраха своята отговорност като бъдещи защитници на народовластието и конституционализма.

Прием на ученици в V клас – 2019/2020г.

За учебната 2019/2020 година 10. СУ „Теодор Траянов“ осъществява прием на ученици в V клас:

  • 3 паралелки по 26 ученици
  • Избираеми учебни предмети:

– Български език и литература и  Руски език

– Математика и Информационни технологии

– Природни науки

 

  • Заявления се подават от родителя (настойника) на ученика от 01.06.2019г. до 14.06.2019 год.