Tурнир „Математическо домино“

На 24.04.2018 г., в рамките на един учебен  час,  се проведе турнир „Математическо домино“. Участваха учениците от 5 и 6 клас. Целта на турнира бе да развие математическото мислене чрез игра. Учениците под формата на игра си припомниха обикновените дроби и се забавляваха. Използвана беше специална игра „Математическа домино“, създадена от Tonediko.

По случай Деня на Земята

По случай Деня на Земята – 22 април, най-големият нерелигиозен международен празник, 10.СУ „Теодор Траянов“,  град  София организира няколко мероприятия, не само интересни и забавни, но и полезни. Беше организирана изложба на учениците от пети до единадесети клас за отбелязването на празника на планетата.

Младите творци участваха в две категории: литература – за написване на съчинение и за рисунка в категория изобразително изкуство. Дейно участие взеха учениците от V a и V б клас,  както и VII a клас. Активно се включиха  учениците от III a и IV в клас под ръководството на класните им ръководители  – Диана Каралъмова и Маргарита Кърцелянска, които подготвиха интересни постери.

Учениците  от XIa клас Елина Куцева и Йоан Димитров изработиха пано, което изобразява красотата на нашата планета Земя. Йоана Капарашева, също ученичка от XIa клас с профил „Изобразително изкуство“, участва в изложбата с прекрасна рисунка.

Рени Иванова и София Борисова от IX a клас посветиха рисунките си на опазването на планетата от пластмасови отпадъци и на пагубното действие  на парниковия ефект.

Отбелязването на Деня на Земята беше съпроводено и от презентация, представена от доцент Христо Червенков ( НИМХ-БАН) с изключително образователно и поучително въздействие.

За да опазим чистотата на планетата Земя дълг и отговорност на всеки един от нас е да спрем нейното замърсяване.

Денят на водата

            Световният ден на водата – 22 март се отбелязва всяка година, за да се фокусира вниманието на обществото върху важността на този незаменим природен ресурс. Тази година избраната тема е „Природата за водата“, която е насочена към прилагане на природосъобразни решения за справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени през 21-ви век.

Учениците от 10.СУ „Теодор Траянов“ се включиха в отбелязването на Деня на водата чрез участие в конкурса „Моят подводен дом на бъдещето“. Талантливите художници имаха възможност чрез силата на четката и цветовете да представят един нов свят, в който всичко е красиво и чисто. Най-добрите творци бяха наградени от директора на училището госпожа Нели Филипова.

В първа възрастова група – от I до IV клас, бяха отличени следните ученици:

I място – Михаела Емилова Милчова от Iа клас

II място – Николай Стефанов Караянев от IVб клас

III място – Дара Йосифова Божилова от IIг клас

 

С поощрителна награда беше отличена  Карина Спартак Драева от IIIб клас.

 

Във втора възрастова група бяха включени ученици от V до XII клас, където I място спечели Йоана Илиева Капарашева от XIа клас, а II място спечели Ина Ивова Евтимова от VIIа клас.

           

 

 

 

 

 

Прием на ученици в V клас – 2018 / 2019

За учебната 2018/2019 година 10. СУ „Теодор Траянов“ осъществява прием на ученици в V клас:

 •  2 паралелки по 26 ученици
 • Избираеми учебни предмети:
  – Български език и литература
  – Руски език
  – Математика
  – Информационни технологии
 • Факултативни учебни часове по Френски език
  За първи път от тази учебна година в V клас се предлага целодневно обучение, организирано в 1 група от 26 ученици. Заявления за включване в групата се подават от родителя (настойника) на ученика до 15.06.2018 год.

Прием на ученици в VIII клас

За учебната 2018/2019 година 10 СУ „Теодор Траянов“ осъществява прием на ученици в VIII клас с профил „Обществени науки“ и разширено изучаване на Английски език.
Профилиращи предмети:
1. История и цивилизация
2. География и икономика

График на дейности:

Download (PDF, Unknown)