Прием на ученици в VIII клас – 2019/2020г.

9 свободни места без квоти за четвърти етап на класиране за прием след завършен VІІ клас за учебната 2019/2020 година, профил „Обществени науки“ с разширено изучаване на английски език.

 

Подаване на заявления за участие в ІV етап на класиране до 05.09.2019.

Download (DOCX, 18KB)

Прием на ученици в VIII клас – 2019 / 2020г.

За учебната 2019/2020 година 10. СУ „Теодор Траянов“ осъществява прием на ученици в VIII клас:

1 паралелкa – 26 ученици –  с профил “Обществени науки с разширено изучаване на Английски език” и профилиращи предмети  История и цивилизация и  География и икономика.

Свободни места за учебната 2019/2020г.

IV клас – 6 свободни места

VI клас – 4 свободни места

VII клас – 11 свободни места

XI клас – 12 свободни места

              

                       ДИРЕКТОР: /п/

                                    /Н.Филипова/

error: Content is protected !!