РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

10 Средно училище „ТЕОДОР ТРАЯНОВ”

Уведомява родителите на децата и учениците от

подготвителни групи 5 и 6 годишни, 1 клас и 5 клас, че

на 07.09.2016 г. от 18:00 часа       

ще се проведе родителска среща в сградата на училището.

От РЪКОВОДСТВОТО

Новини – 14.03.2016

1. Крайният срок за подаване на заявление за явяване на Държавни зрелостни изпити – майска сесия е 16.03.2016 г.
2. Уважаеми Родители,
на 22.03.2016 г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща по класове!

Бланки на документи, попълвани от родители (настойници)

За родителите на първокласниците – учебна 2015/2016

Списъка с материали, необходими за обучението на детето Ви ще намерите във файла – Spisak s materiali za I-vi klas

Препоръчителен списък м-ли 1 клас 2015 г

 

Заповед за ваканциите


Декларация за стипендия


Заявление ПГ 5г


Заявление за записване 2-12 клас


Заявление


Заявление 1 клас за записване


Записване 9 клас


Декларация за стипендия


Отсъствия по уважителни причини до 7 дни


Отсъствия по уважителни причини до 3 дни


Заявление ПГ 6 г

error: Content is protected !!