Изберете страница

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Петнадесети септември отново се превърна в истински празник и както повелява традицията го отбелязахме с песни, стихове и много усмивки.

Официалното откриване бе за децата от подготвителна група и учениците от първи, пети и осми клас.

Тържеството започна в 9:30 часа с посрещане на училищното знаме и Химна на Република България. Официални гости на празника бяха: Вилма Доминикова – старши експерт в отдел „ОМДК“ към РУО – София-град, Марина Савова и Валентин Колев – старши експерти в отдел „ОСДЗКС“ към районна администрация „Младост“.

По случай откриването на учебната година приветствие към всички присъстващи ученици, учители и родители отправи г-жа Нели Филипова – директор на 10. СУ. От името на д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град, и от свое име, приветствие отправи Вилма Доминикова.

По традиция първи прага на училището прекрачиха децата от подготвителна група и първокласниците, които с трепет и вълнение започват своето пътешествие в света на науките. С нетърпение и приповдигнато настроение петокласниците и осмокласниците ги последваха.

Останалите класове спазиха определения график за началото на учебната година и отбелязаха откриването й в класните стаи със своите класни ръководители.

Нека посрещнем предизвикателствата на новата учебна 2021/2022 година смели и единни! Здрава и успешна да бъде за всички ученици, учители и родители!

Галерия

Национални програми

Национални програми

  • 1. Национална програма „Без свободен час“ – модул „Без свободен час в училище“. Цел на програмата: Създаване на условия за непропускане на учебно съдържание от учениците чрез осигуряване на заместващи учители.
  • 2. Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“:
    Цел на програмата: Да бъдат обучени можещи, знаещи и подготвени за добра бъдеща реализация ученици, развили качества и умения, необходими за динамичната и технологична среда на XXI век.
  • 3. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
  • 4. Национална програма „ИКТ – Средства за електронен дневник”
  • 5. Национална програма „ИКТ – Средства за Интернет свързаност”
  • 6. Национална програма „ИКТ – Кандидатстване за средства за доизграждане на безжични локални мрежи (Wi-Fi)“
  • 7. Извънкласни дейности (клубове за занимания по интереси) съглaсно Наредба за приобщаващото образование
  • 8. Схеми „Училищен плод“ и “Училищно мляко“ към Държавен фонд „Земеделие“

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” – Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проект „Образование за утрешния ден“

Проект „Образование за утрешния ден“

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове – Дейност 6: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

Ден на земята

Ден на земята

Възстановяване на нашата Земя

Съвременният човек се фокусира върху естествените процеси, нововъзникващите зелени технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите в света. От всеки от нас зависи да се възстанови Земята, не е само защото ни е грижа за природния свят, но и защото живеем в него. Всички ние се нуждаем от чиста природа, за да поддържаме нашите работни места, поминък, здраве и щастие. Здравата планета не е опция – тя е необходимост.

Около 1 милиард души в 192 държави вече участват в дейности, посветени на Деня на Земята всяка година, което го прави най-голямата гражданска инициатива в света.

Учениците от 10.СУ „Теодор Траянов“ изразиха съпричасност към инициативите за възстановяване на Земята, като направиха проучвания за качеството на въздуха в различни точки на света. Проуванията бяха в световен мащаб, континета Азия, България и района на училището.

  Днес ви каним да станете част от Деня на Земята и да се включите в различни инициативи за възстановяването на планетата . 

За повече информация:

Earth Day 2021