Изберете страница

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г.

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

10. СУ „Теодор Траянов“ кандидатства и е одобрено за Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Грамота за заслуги

Грамота за заслуги

По случай 24-ти май – Ден на светите братя Кирил и Методий,  на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, г-жа Нели Филипова – директор на 10. СУ „Теодор Траянов“ и целият екип бяха удостоени с грамота за заслуги към Столична община. Отличието е за постигнати високи резултати в областта на училищното образование.

Екипът на 10. СУ благодари на Столична община и районна администрация „Младост“!

Софийски дни на четенето

Софийски дни на четенето

 В изпълнение на годишния план на РУО – София-град и във връзка с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, ученици и учители от 10. СУ „Теодор Траянов“ взеха участие в Софийските дни на четенето, в периода от 11 до 21 май 2021 г.  В условията на пандемия се организираха дейности в клас, съобразени с насърчаване и повишаване грамотността на учениците.

Учениците от начален етап се състезаваха, като приложиха усвоени знания по четивна грамотност и правопис, изразително четене и илюстрация по текст. Учениците от прогимназиален етап подготвиха анкета на тема: „Прочетена книга“ и проведоха състезание по творческо писане, а учениците от гимназиален етап се запознаха онлайн с дигиталната колекция на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, както и с техниките на опазване на книжовно-документалното наследство на България.

Всички ученици бяха удовлетворени от участието си в организираните дейности, проявиха творчество и споделиха опит и умения.

 

ЧЕСТИТ 24 МАЙ – Ден на светите братя Кирил и Методий,  на българската азбука, просвета и култура и на славянската  книжовност

Къщички за птици

Къщички за птици

Водени от любовта си към природата и желанието да направят нещо добро, учениците от 2 „б“ клас на 10. СУ,,Теодор Траянов”, с класен ръководител Камелия Иванова, изработиха къщички за птици.  Развълнувани и щастливи, децата проявиха творчество и креативност в часовете по Изобразително изкуство  и с много старание сътвориха домовете на птичките. Не липсваше разнообразие както на дизайн, така и на идеи.  Те бяха поставени по дървета в двора на училището, за радост на минаващите и за уют на птичките. Радостни, второкласниците обещаха да продължават да се грижат за опазването на природата и за пернатите си приятели. Тази инициатива показва, че децата продължават да обичат природата и да се  грижат за животните в нея. Остава да чакаме птичките да заживеят в тях.

Галерия

Великденски картички

Великденски картички

Предсетих в теб доброта безбрежна,
не враг любим, а ласкава сестра,
за горест – благата утеха нежна,
милувката на майската зора.

Теодор Траянов

С тези думи поетът възхвалява доброто, а възпитаниците на 10. СУ“Теодор Траянов“ създадоха такова. Ученици от подготвителна група и начален етап се включиха в инициативата „Бъди добър! Прави добро!“ с изработване на великденски картички, които усмихнаха стотици хора в затруднено положение. Подариха им частица от себе си с красотите, които направиха за тях. С делото си, те осъзнаха най-вече необходимостта да бъдем съпричастни и да помагаме на нуждаещите се. От асоциацията ни наградиха със снимки на усмихнатите лица, получили своите картички и с грамота за нашата солидарност.