СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ, КЛАСИРАНИ В ПЪРВИ КЛАС НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ, КЛАСИРАНИ В ПЪРВИ КЛАС НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ В

10СУ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 17.06.2020г., поради провеждането на НВО за учениците от 7 клас, записването на  приетите  в първи клас ще бъде във времето от 13:30ч. до 17:00ч.

 

ДИРЕКТОР: /п/

Н.Филипова

Ден на храбростта

По случай 6 май- Ден на храбростта и Българската армия, учениците от IIIа клас с класен ръководител госпожа Мариела Петкова, изготвиха интересни проекти в час по Човекът и обществото. Основната цел на тази задача е децата да потърсят любопитни факти за миналото на своето семейство и да ги представят пред съучениците си.

Download (PPTX, Unknown)

Download (PPTX, Unknown)

Уважаеми родители

На 29.04.2020 г., във фоайето на 10. СУ „Теодор Траянов“, бяха раздадени продуктите по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, които се полагат на децата и учениците за времето на обучение от разстояние.

Голяма част от родителите предпочетоха да не вземат тези продукти и те да бъдат дарени. Вчера на Българска Хранителна Банка бяха предоставени 180 кг. кашкавал и 480 кг. краставици на обща стойност 2651,18 лв.

Благодарим на дарителите! Да подадем ръка на нуждаещите се в този момент е не само жест на внимание и съпричастност, а нещо повече – това е показател, че волята за добродетелност помежду ни е голяма!

Бъдете здрави!

                                                          

Нели Филипова,          

Директор на 10. СУ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители,

На 29.04.2020 г. в сградата на 10. СУ „Теодор Траянов“ във фоайето (където се продават купони) ще се извърши раздаването на продуктите по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, които се полагат на децата и учениците за времето на обучение от разстояние, при спазване на следния график:

  • 1300 – 1400 – за подготвителни групи
  • 1400 – 1800 – за начален етап (I-IV клас)

За целта е необходимо да посетите училището при спазване на епидемиологичните норми, определени от министъра на здравеопазването и да носите личен химикал.

Продуктите се получават от родители, настойници, родственици срещу представяне на ученическа карта или бележник за учениците от начален етап.

За децата от подготвителните групи документ за самоличност не е необходим, тъй като раздаването ще се осъществи в присъствието на класните ръководители.

 

 

 

Директор:    /п/

Нели Филипова

error: Content is protected !!