ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители,

На 29.04.2020 г. в сградата на 10. СУ „Теодор Траянов“ във фоайето (където се продават купони) ще се извърши раздаването на продуктите по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, които се полагат на децата и учениците за времето на обучение от разстояние, при спазване на следния график:

  • 1300 – 1400 – за подготвителни групи
  • 1400 – 1800 – за начален етап (I-IV клас)

За целта е необходимо да посетите училището при спазване на епидемиологичните норми, определени от министъра на здравеопазването и да носите личен химикал.

Продуктите се получават от родители, настойници, родственици срещу представяне на ученическа карта или бележник за учениците от начален етап.

За децата от подготвителните групи документ за самоличност не е необходим, тъй като раздаването ще се осъществи в присъствието на класните ръководители.

 

 

 

Директор:    /п/

Нели Филипова

ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА

Виртуалната изложба с рисунки на ученици от V, VI, VII и XI клас на 10. СУ „Теодор Траянов“ е изготвена по учебния предмет „Изобразително изкуство“ с ръководители Анита Георгиева и Румен Добрев, в седмиците на обучение от разстояние.

В настоящата изложба участват рисунки в жанра на живописта и графиката с акварел, темпера, пастели, смесена техника. Включени са теми като древноегипетско и древногръцко изкуство, театрален плакат, проекти на корици за книги и рисунки на свободна тема.

Виртуалната изложба разказва истории от света на детската фантазия, където любители на изкуството от всички възрасти могат да намерят вдъхновение за едно изпълнено с повече смисъл ежедневие във време на социална изолация.

С тези цветни рисунки ви пожелаваме светли и щастливи великденски празници!

Интересни проекти в час по “Човекът и обществото”

По време на обучението от разстояние, учениците от IV б клас с класен ръководител госпожа Иваничка Фичева, разработиха интересни проекти в час по човекът и обществото на тема „Новости в живота на хората от XXI век, които ще използваш вкъщи, на улицата и в училище“. По време на работата децата проявиха критическо мислене и творчество – умения, необходими за XXI век. Представяме ви някои от тях.

Download (PPTX, Unknown)

Download (PPTX, Unknown)

Download (PPTX, Unknown)

Download (PPTX, Unknown)

Download (PPTX, Unknown)

ВИРТУАЛЕН ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ

На 03.04.2020 г. учениците от 1б клас на 10. СУ „Теодор Траянов“ проведоха най-чакания празник за всеки първокласник – Празникът на буквите. Възпитаниците, с класен ръководител г-жа Камелия Иванова, проведоха събитието в своята виртуална класна стая, в платформата Microsoft Teams.

Извънредното положение в страната не прекъсна ограмотяването на децата. В онлайн  пространство те показаха, че вече знаят не само да четат и пишат, а и да рецитират като артисти и да пеят като истински малки звезди.

Благодарим на родителите за съдействието и подкрепата!

Линк към събитието:

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACa4Zxqp8WrxkRE&cid=633A4D9CCD558F76&id=633A4D9CCD558F76%212725&parId=633A4D9CCD558F76%21105&o=OneUp

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

В рубриката ПРИЕМ 2020/2021 са поместени документите, касаещи приема в първи клас и подготвителна група за учебната 2020/2021г.

ДИРЕКТОР:/п/
/Н.Филипова/