Бланки на документи, попълвани от родители (настойници)

За родителите на първокласниците – учебна 2015/2016

Списъка с материали, необходими за обучението на детето Ви ще намерите във файла – Spisak s materiali za I-vi klas

Препоръчителен списък м-ли 1 клас 2015 г

 

Заповед за ваканциите


Декларация за стипендия


Заявление ПГ 5г


Заявление за записване 2-12 клас


Заявление


Заявление 1 клас за записване


Записване 9 клас


Декларация за стипендия


Отсъствия по уважителни причини до 7 дни


Отсъствия по уважителни причини до 3 дни


Заявление ПГ 6 г

error: Content is protected !!