Денят на розовата фланелка

В световния ден против тормоза в училище –  призив за добри постъпки и розово настроение в 10. СУ „Теодор Траянов”

Всяка последна сряда на месец февруари се отбелязва “Денят на розовата фланелка” и в училищния календар на 10. СУ „Теодор Траянов“ той е добра традиция.

По предложение на Ученическия съвет в Световния ден против тормоза в училище поставихме на фокус ДОБРОТО. Създадохме „Книга на доброто на 10. СУ „Теодор Траянов“. Всеки клас подготви своя страница за книгата, но тъй като извънредната ситуация поставя някои ограничения пред нас, ще завършим проекта, когато всички ученици имат възможност да донесат своето творчество.

Класните ръководители представиха тематична презентация в Часа на класа, а по предложение на четвъртокласниците-дебютанти в ученическото самоуправление се отдели време за споделяне на добри дела, извършени от децата и учителите.

Обединени и сплотени отново показахме, че нашето училище не е място, където се толерира агресията и тормоза.


 
       
 

Патронен празник

В края на месец януари 10.СУ „Теодор Траянов“ отбелязва своя патронен празник и 139 години от рождението на поета символист.

Учениците от 4в клас посветиха радиопредаване на Теодор Траянов и припомниха най-важните моменти от живота му. Талантливият поет е личност с богата европейска култура, който освен с литературните си успехи, осъществява и богата обществена и дипломатическа дейност. Участва в Балканските войни през 1912-а и 1913-а година. Включва се в четата на Христо Чернопеев и е награден със Златен кръст за храброст.

В училището е изготвено табло, представящо творчеството и дейността  на един от най-големите поети на България. Стиховете му са издавани в антологии и сборници, но това, което му носи наистина световна непреходна слава, са неговите шахматни успехи и изследванията му в областта на шахмата.

В часа на класа учениците научиха повече за Теодор Траянов и за неговите модерни виждания за света. Чрез представената презентация те се докоснаха до идеите на твореца, посветил живота си на науката, поезията и шахмата и предложен от Шведския комитет за Нобелова награда за литература.

АСТРОНОМИЯ, Областен кръг 2021

Във връзка с предстоящия областен кръг на олимпиадата по астрономия, която ще се проведе на 14.02.2021 г. от 14:00 часа в 10.СУ, е необходима следната информация от училищата, провели общински кръг на олимпиадата по астрономия:

  1. Протоколи за класираните за областния кръг ученици
  2. Списък на учениците, които не са подали декларация за съгласие за публикуване на резултатите им
  3. Декларация за участие в по-висока състезателна група на олимпиадата по астрономия
  4. Списък на учениците със специални образователни потребности

Указания за провеждане на олимпиадата по астрономия

Протоколите да бъдат изпратени на email: olastr10su@abv.bg

Краен срок  06.02.2021 г.

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

На 15 септември в 10.СУ „Теодор Траянов“ тържествено бе открита новата учебна година. Отново училищния двор бе изпълнен с ученици, родители и учители. Особено развълнувани бяха децата от подготвителните групи и първокласниците, които с трепет очакваха да влязат  в класните си стаи.

По традиция първите сърдечни думи към учениците отправи Нели Филипова – директор на училището. Гост на празника бе арх. Стефан Стефанов – кмет на район Младост, който пожела успешна учебна година и отбеляза, че образованието е процес, в който участват и родители, и ученици.

От името на родителите своите послания отправи Меглена Генева – председател на Обществения съвет към училището.

Краят  на празника бе отбелязан с тържествения звън на училищния звънец, за да поведе учениците към необятните простори на знанието и добротата.

error: Content is protected !!