Учители прогимназиален и гимназиален етап

Василена Дукова

Старши учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Старши учител по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА
IV ПКС

Деница Асенова

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – бакалавър
Учител по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА

Пламенка Йотова

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Учител по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА

Лора Владимирова

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Учител по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА

Ангелина Негенцова


Учител по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА

Образование: висше – магистър

Бистра Кетева

Старши учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – бакалавър
Старши учител по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
IV ПКС

СЕВДАЛИНА КАЦАРОВА

Старши учител, чужд език
Образование: висше – магистър
Старши учител по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Любимка Димова

Учител, чужд език
Образование: висше – бакалавър
Учител по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и ИСПАНСКИ ЕЗИК

Веселина Йорданова

Учител, чужд език
Образование: висше – магистър
Учител по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Катя Георгиева

Старши учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Старши учител по РУСКИ ЕЗИК

Светла Вълова

Старши учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Старши учител по МАТЕМАТИКА и ИТ
IV ПКС

Веселина Дамянова

Старши учител, общообразователен учебен предмет
Образование: професионален бакалавър
Старши учител по МАТЕМАТИКА

Росица Димитрова

Старши учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Старши учител по МАТЕМАТИКА

Иван Гинчев

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – бакалавър
Учител по МАТЕМАТИКА

Илияна Атанасова

Старши учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Старши учител по КМИТ и ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Радослав Хубенов

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – бакалавър
Учител по ИСТОРИЯ и ЦИВИЛИЗАЦИИ

Полина Гьокова

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Старши учител по ИСТОРИЯ и ЦИВИЛИЗАЦИИ
V ПКС

Стилиан Георгиев

Учител
Образование: висше – магистър
Учител по ФИЛОСОФИЯ

Христина Боянова

Старши учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Старши учител по ГЕОГРАФИЯ и ИКОНОМИКА
IV ПКС

Йордан Йорданов

Старши учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Старши учител по ГЕОГРАФИЯ I ИКОНОМИКА
II ПКС

Александра Бечева

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Учител по БИОЛОГИЯ и ЗО И ГЕОГРАФИЯ и ИКОНОМИКА

Катя Тончева

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Учител по БИОЛОГИЯ и ЗО
III ПКС

Йорданка Милева

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Учител по ХИМИЯ и ООС, ФИЗИКА и АСТРОНОМИЯ
V ПКС

Виолета Василева

Старши учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Старши учител по МУЗИКА
II ПКС

Анита Георгиева

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – бакалавър
Учител по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
V ПКС

ИНЖ. СВЕТОМИРА РАНГЕЛОВА

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – бакалавър
Учител по ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Мартин Марков

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – бакалавър
Учител по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ и СПОРТ
V ПКС

Огнян Младенов

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – бакалавър
Учител по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ и СПОРТ

Александър Тодоров

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – бакалавър
Учител по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ и СПОРТ

Радостина Бачева-Георгиева

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – бакалавър
Учител по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ и СПОРТ