Изберете страница

Учители прогимназиален и гимназиален етап

Василена Дукова

Старши учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Учител по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА
IV ПКС

БИРСЕНА ФУРГЬОВА

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Учител по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА

Деница Асенова

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – бакалавър
Учител по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА

Бистра Кетева

Старши учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – бакалавър
Учител по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
IV ПКС

Аксиния Михайлова

Старши учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Учител по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и ФРЕНСКИ ЕЗИК

Любимка Димова

Учител, чужд език
Образование: висше – бакалавър
Учител по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

СЕВДАЛИНА КАЦАРОВА

Учител, чужд език
Образование: висше – магистър
Учител по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Катя Георгиева

Старши учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Учител по РУСКИ ЕЗИК

Светла Вълова

Старши учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Учител по МАТЕМАТИКА и ИТ
IV ПКС

Цветомила Станчева

Старши учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Учител по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
V ПКС

Веселина Дамянова

Старши учител, общообразователен учебен предмет
Образование: професионален бакалавър
Учител по МАТЕМАТИКА

ДАРИНА ГЕОРГИЕВА

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Учител по ИКОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ и ИТ

Ваня Иванова-Паева

Старши учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Учител по ИСТОРИЯ и ЦИВИЛИЗАЦИИ
V ПКС

МАРТИН БОЖИЛОВ

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – бакалавър
Учител по ИСТОРИЯ и ЦИВИЛИЗАЦИИ

Йорданка Милева

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Учител по ХИМИЯ и ООС, ФИЗИКА и АСТРОНОМИЯ
V ПКС

Христeна Михайлова

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Учител по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ и СПОРТ V ПКС

Aлександра Бечева

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Учител по БИОЛОГИЯ и ЗО

Виолета Василева

Старши учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Учител по МУЗИКА
II ПКС

Анита Георгиева

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – бакалавър
Учител по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

СВЕТОМИРА РАНГЕЛОВА

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – бакалавър
Учител по ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Мартин Марков

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – бакалавър
Учител по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ и СПОРТ

Огнян Младенов

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – бакалавър
Учител по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ и СПОРТ

Лилия Джамбазова

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Учител по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ и СПОРТ
V ПКС

Христена Димитрова

Учител, общообразователен учебен предмет
Образование: висше – магистър
Учител по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ и СПОРТ
V ПКС