Изберете страница

Учители начален етап

Цеца Димитрова

Учител подготвителна група
Образование: висше – бакалавър
V ПКС

Невена Радкова

Учител подготвителна група
Образование: висше – магистър

Мария Тодорова

Учител подготвителна група
Образование: висше – магистър
V ПКС

Иваничка Фичева-Петкова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
V ПКС

Любима Попова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър

Анелия Бобева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
IV ПКС

Дияна Танева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
V ПКС

Диана Каралъмова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
IV ПКС

Камелия Иванова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър

Ирена Иванова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър

Велина Симеонова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
IV ПКС

Росен Цветков

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – бакалавър

Елисавета Иванова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
II ПКС

Мария Стефанова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
IV ПКС

Евгения Великова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
IV ПКС

Ирена Петрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
II ПКС

Мариела Николова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
II ПКС

Стефана Иванова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – бакалавър
V ПКС

Габриела Попова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
V ПКС

Албена Йорданова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
IV ПКС

Светла Попхристова

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Образование: висше – магистър
II ПКС

Стоянка Симанова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Образование: висше – магистър
V ПКС

Камелия Каменова

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Образование: висше – магистър

Лилия Стойчева

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Образование: висше – магистър V ПКС

Теодора Дойнова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Образование: висше – бакалавър

Елеонора Цанкова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Образование: висше – магистър
V ПКС

Николета Янакиева

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Образование: висше – бакалавър

Димитрийка Дудова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Образование: висше – магистър

Виктория Кирова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Учител, цикъл „Философия“
Образование: висше – бакалавър