Учители начален етап

Мария Тодорова

Учител подготвителна група
Образование: висше – магистър
V ПКС

Невена Радкова

Старши учител подготвителна група
Образование: висше – магистър

Цеца Димитрова

Старши учител подготвителна група
Образование: висше – бакалавър
V ПКС

Албена Йорданова

Старши учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
IV ПКС

Велина Симеонова

Старши учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
IV ПКС

Габриела Попова

Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
V ПКС

Диана Каралъмова

Старши учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
IV ПКС

Дияна Танева

Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
V ПКС

Елисавета Иванова

Старши учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
II ПКС

Иваничка Фичева-Петкова

Старши учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
V ПКС

Ирена Иванова

Старши учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър

Ирена Петрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
II ПКС

Камелия Иванова

Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър

Любима Попова

Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър

Мариела Николова

Старши учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
II ПКС

Мария Стефанова

Старши учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
IV ПКС

Нели Гълъбова

Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – бакалавър

Росен Цветков

Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – бакалавър

Стефана Иванова

Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – бакалавър
V ПКС

Теодора Дойнова

Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – бакалавър

Антоанета Якимова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Образование: висше – магистър

Валери Достинов

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Образование: висше – магистър

Галина Станчева

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Образование: висше – магистър
II ПКС

Дарина Шекерлийска

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Образование: висше – бакалавър

Димитрийка Дудова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Образование: висше – магистър

Евгения Киселичка

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Образование: висше – магистър
V ПКС

Елеонора Цанкова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Образование: висше – магистър
V ПКС

Камелия Каменова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Образование: висше – магистър

Лилия Стойчева

Старши учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Образование: висше – магистър
V ПКС

Милена Иванова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Образование: висше – магистър

Петя Борисова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Образование: висше – бакалавър

Румянка Николова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Образование: висше – магистър
II ПКС

Светла Попхристова

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас
Образование: висше – магистър
II ПКС