Училищен учебен план

I клас

II клас

III клас

IV клас

V клас

VI клас

VII клас

VIII клас

IX клас

X клас

XI клас

XII клас