Съобщение за свободни места в V класиране за ученици в VIII клас