СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители,

Във връзка с организацията на дейностите за учебната 2021/2022 г. Ви уведомяваме за предстоящи родителски срещи, както следва:

  • подготвителни групи и I клас – на 08.09.2021 г. (сряда) от 18:00 ч.
  • V и VIII клас – на 09.09.2021 г. (четвъртък) от 18:00 ч.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО