СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители, 

Във връзка с организацията на дейностите за учебната 2022/2023 г. Ви уведомяваме за предстоящи родителски срещи, както следва: 

  • подготвителни групи и I клас – на 08.09.2022 г. (четвъртък) от 18:00 ч. 
  • V и VIII клас – на 09.09.2022 г. (петък) от 18:00 ч. 

 ДИРЕКТОР: НЕЛИ ФИЛИПОВА