СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители,

Във връзка с организацията на дейностите за учебната 2021/2022 г. Ви уведомяваме за предстоящи родителски срещи, както следва:

  • IIА клас (с класен ръководител Иваничка Фичева) и VIА клас (с класен ръководител Деница Асенова) – на 16.09.2021 г. (четвъртък) от 18:00 ч. ПРИСЪСТВЕНО в класните стаи, поради промяна на класния ръководител.
  • II Б, II В и II Г клас, III клас, IV клас, VIБ, VIВ и VIГ клас, VII клас, IX клас и X клас – ОНЛАЙН на 16.09.2021 г. (четвъртък) от 18:00 ч.

За повече информация се обръщайте към класните ръководители. 

ДИРЕКТОР: НЕЛИ ФИЛИПОВА