Софийски дни на четенето

 В изпълнение на годишния план на РУО – София-град и във връзка с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, ученици и учители от 10. СУ „Теодор Траянов“ взеха участие в Софийските дни на четенето, в периода от 11 до 21 май 2021 г.  В условията на пандемия се организираха дейности в клас, съобразени с насърчаване и повишаване грамотността на учениците.

Учениците от начален етап се състезаваха, като приложиха усвоени знания по четивна грамотност и правопис, изразително четене и илюстрация по текст. Учениците от прогимназиален етап подготвиха анкета на тема: „Прочетена книга“ и проведоха състезание по творческо писане, а учениците от гимназиален етап се запознаха онлайн с дигиталната колекция на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, както и с техниките на опазване на книжовно-документалното наследство на България.

Всички ученици бяха удовлетворени от участието си в организираните дейности, проявиха творчество и споделиха опит и умения.

 

ЧЕСТИТ 24 МАЙ – Ден на светите братя Кирил и Методий,  на българската азбука, просвета и култура и на славянската  книжовност