Септемврийска сесия (самостоятелна форма на обучение)