Родителска среща за 2.а, 2.в и 4.в клас

Уважаеми родители,
Уведомявам Ви, че на 12.09.2023 г. от 18:00 ч. ще се проведе
родителска среща за родителите на учениците от 2.а, 2.в и 4.в клас в 10.
СУ „ТеодорТраянов“ за учебната 2023/2024 година.