Първа осъществена мобилност на учители от 10. СУ „Теодор Траянов“ по програма „Еразъм +“

Шест педагогически специалисти от 10. СУ се включиха в обучение на тема „CLIL and PBL to Improve Student Engagement” по програма „ЕРАЗЪМ +“ – Мобилност на персонал в училищното образование; Проект № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000146975.

Обучението по европейската програма се проведе във Флоренция, Италия. В периода 20.11.2023 г. – 25.11.2023 г. учителите надградиха своите компетенции с иновативни STEM методи на преподаване като: CLIL (Интегрирано обучение по съдържание и чужд език), PBL (Проектно-базирано обучение) и комбинация от двете (PBLL). Използването на иновативните образователни техники и форми на педагогическо взаимодействие се фокусира не само върху повишаване на чуждоезиковите компетенции и наука на учениците, но и подобрява развитието на умения като: сътрудничество, креативност, критично мислене, работа в екип – ключови умения на 21-ви век.

Участниците в проекта усъвършенстваха и своите комуникативни и социални умения чрез активно общуване на английски език. Развиха своите интеркултурни знания и компетентности чрез взаимодействие и работа с колеги от други европейски държави – Хърватия и Белгия. Те се докоснаха и до културните забележителности на Флоренция – люлката на Ренесанса, посетиха Пиза и други невероятни кътчета от Тоскана.