Училищен плод

Над 10,5 млн. лева са средствата, предвидени за новата учебна 2014/2015 година. През новата кампания на дете ще се полагат свежи плодове и зеленчуци на обща стойност 27,29 лв. без ДДС. Запазва се стойността на порция – 0,68 лв. без ДДС.
Очакванията са през настоящата учебна 2014/2015 година от схемата „Училищен плод” да се възползват 352 хиляди деца. Те ще бъдат от всички групи в детските градини, както и ученици от подготвителен до четвърти клас.

Схемата „Училищен плод” ще се прилага от 15 септември 2014 г. до 31 май 2015 г. в цялата страна.

За учебната 2014/2015 г. са одобрени следните съпътстващи мерки по схемата: посещения в земеделски стопанства, отглеждане на плодове или зеленчуци от децата, беседи, разпространение на брошури и плакати, създаване на интернет страници и видеоклипове, организиране на празници, игри, викторини, изложби и др.

Вашият коментар