Изберете страница

Програма

I клас

II клас

III клас

IV клас

V клас

VI клас

VII клас

VIII клас

IX клас

XII клас

1а клас
  1 2 3 4 5
ПОНЕДЕЛНИК Околен свят Български език и литература Английски език ИУЧ Математика Технологии и предприемачество
ВТОРНИК Математика Български език и литература Български език и литература Музика  
СРЯДА Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Математика  
ЧЕТВЪРТЪК Математика Български език и литература Музика Физическо възпитание и спорт  
ПЕТЪК Български език и литература Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Изобразително изкуство Изобразително изкуство
1б клас
  1 2 3 4 5
ПОНЕДЕЛНИК Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература  
ВТОРНИК Околен свят Математика Български език и литература Музика  
СРЯДА Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Английски език ИУЧ
ЧЕТВЪРТЪК Български език и литература Български език и литература Математика Изобразително изкуство Изобразително изкуство
ПЕТЪК Музика Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Технологии и предприемачество  
1в клас
  1 2 3 4 5
ПОНЕДЕЛНИК Околен свят Български език и литература Български език и литература Математика Музика
ВТОРНИК Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Изобразително изкуство
СРЯДА Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература  
ЧЕТВЪРТЪК Български език и литература Български език и литература Математика Музика  
ПЕТЪК Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Английски език ИУЧ Технологии и предприемачество  
1г клас
  1 2 3 4 5
ПОНЕДЕЛНИК Български език и литература Български език и литература Математика Музика  
ВТОРНИК Математика Български език и литература Български език и литература Технологии и предприемачество  
СРЯДА Български език и литература Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт  
ЧЕТВЪРТЪК Околен свят Български език и литература Математика Музика Английски език ИУЧ
ПЕТЪК Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ Изобразително изкуство Изобразително изкуство
1д клас
  1 2 3 4 5
ПОНЕДЕЛНИК Български език и литература Български език и литература Математика Музика  
ВТОРНИК Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Математика  
СРЯДА Околен свят Български език и литература Математика Изобразително изкуство Изобразително изкуство
ЧЕТВЪРТЪК Английски език ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Музика
ПЕТЪК Български език и литература Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Технологии и предприемачество  
2а клас
  1 2 3 4 5
ПОНЕДЕЛНИК Английски език Български език и литература Български език и литература Математика Музика
ВТОРНИК Околен свят Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство Изобразително изкуство
СРЯДА Български език и литература Математика Английски език Технологии и предприемачество  
ЧЕТВЪРТЪК Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спрот Математика  
ПЕТЪК Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Английски език ИУЧ Музика
2б клас
  1 2 3 4 5
ПОНЕДЕЛНИК Български език и литература Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт Математика
ВТОРНИК Математика Български език и литература Български език и литература Английски език ИУЧ Музика
СРЯДА Околен свят Български език и литература Технологии и предприемачество Английски език  
ЧЕТВЪРТЪК Български език и литература Английски език Изобразително изкуство Изобразително изкуство  
ПЕТЪК Български език и литература Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Физическо възпитание и спорт Музика
2в клас
  1 2 3 4 5
ПОНЕДЕЛНИК Математика Английски език ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и литература ИУЧ  
ВТОРНИК Математика Английски език Български език и литература Изобразително изкуство Изобразително изкуство
СРЯДА Околен свят Български език и литература Български език и литература Математика Музика
ЧЕТВЪРТЪК Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Технологии и предприемачество Английски език
ПЕТЪК Български език и литература Български език и литература Математика ИУЧ Музика  
2г клас
  1 2 3 4 5
ПОНЕДЕЛНИК Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Музика Математика
ВТОРНИК Околен свят Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език
СРЯДА Математика Музика Български език и литература Английски език  
ЧЕТВЪРТЪК Български език и литература Български език и литература Математика Изобразително изкуство Изобразително изкуство
ПЕТЪК Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Английски език ИУЧ Технологии и предприемачество  
2д клас
  1 2 3 4 5
ПОНЕДЕЛНИК Български език и литература Музика Математика Изобразително изкуство Изобразително изкуство
ВТОРНИК Околен свят Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература  
СРЯДА Български език и литература Български език и литература Английски език Музика Математика
ЧЕТВЪРТЪК Български език и литература Български език и литература Математика Технологии и предприемачество  
ПЕТЪК Български език и литература Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ Английски език ИУЧ
3а клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Математика Компютърно моделиране Английски език
ВТОРНИК Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Технологии и предприемачество  
СРЯДА Човекът и природата Английски език Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство Изобразително изкуство
ЧЕТВЪРТЪК Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература Математика Музика  
ПЕТЪК Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ Музика Английски език  
3б клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Човекът и обществото Български език и литература Математика Компютърно моделиране Физическо възпитание и спорт  
ВТОРНИК Човекът и природата Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Английски език
СРЯДА Английски език Български език и литература Български език и литература Математика Музика  
ЧЕТВЪРТЪК Български език и литература Български език и литература Английски език Математика Изобразително изкуство Изобразително изкуство
ПЕТЪК Човекът и обществото Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ Музика  

 

3в клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Човекът и обществото Английски език Математика Български език и литература Музика  
ВТОРНИК Български език и литература Български език и литература Английски език Математика Технологии и предприемачество  
СРЯДА Човекът и обществото Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература  
ЧЕТВЪРТЪК Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Музика Компютърно моделиране
ПЕТЪК Български език и литература Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ Изобразително изкуство Изобразително изкуство

 

3г клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Български език и литература Български език и литература Компютърно моделиране Физическо възпитание и спорт Английски език Математика
ВТОРНИК Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература Музика Английски език  
СРЯДА Човекът и природата Български език и литература Математика Изобразително изкуство Изобразително изкуство  
ЧЕТВЪРТЪК Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Английски език
ПЕТЪК Математика ИУЧ Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Музика Технологии и предприемачество  

 

4а клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Музика Английски език
ВТОРНИК Човекът и обществото Български език и литература Английски език Математика Физическо възпитание и спорт  
СРЯДА Математика Английски език Музика Български език и литература Български език и литература  
ЧЕТВЪРТЪК Човекът и природата Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Технологии и предприемачество
ПЕТЪК Човекът и природата Математика ИУЧ Компютърно моделиране Български език и литература ИУЧ Изобразително изкуство  
4б клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература Математика Английски език Музика
ВТОРНИК Човекът и природата Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Английски език  
СРЯДА Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Английски език Технологии и предприемачество
ЧЕТВЪРТЪК Човекът и природата Математика Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство  
ПЕТЪК Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Физическо възпитание и спорт Музика Компютърно моделиране  

 

4в клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Музика Човекът и обществото Математика Български език и литература Български език и литература  
ВТОРНИК Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Английски език Компютърно моделиране  
СРЯДА Български език и литература Български език и литература Математика Английски език Математика Технологии и предприемачество
ЧЕТВЪРТЪК Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Човекът и природата Английски език Изобразително изкуство
ПЕТЪК Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Музика  

 

4г клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Български език и литература Български език и литература Музика Математика Изобразително изкуство  
ВТОРНИК Човекът и природата Математика Български език и литература Компютърно моделиране Технологии и предприемачество  
СРЯДА Български език и литература Български език и литература Английски език Физическо възпитание и спорт Математика  
ЧЕТВЪРТЪК Човекът и обществото Математика Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език
ПЕТЪК Човекът и природата Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Английски език Физическо възпитание и спорт Музика

 

5а клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Човекът и природата Информационни технологии Математика Математика Български език и литература Български език и литература
ВТОРНИК Английски език Английски език Български език и литература Математика Математика Музика
СРЯДА Математика ИУЧ Математика ИУЧ История и цивилизации История и цивилизации Български език и литература Български език и литература
ЧЕТВЪРТЪК Български език и литература ИУЧ Музика Изобразително изкуство Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Човекът и природата
ПЕТЪК Английски език Английски език География и икономика География и икономика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт

 

5б клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Български език и литература Български език и литература Английски език Английски език Френски език ИУЧ Френски език ИУЧ
ВТОРНИК Физическо възпитание и спорт Музика Математика Математика Български език и литература Български език и литература
СРЯДА Изобразително изкуство Изобразително изкуство Математика Математика Фиическо възпитание и спорт Информационни технологии
ЧЕТВЪРТЪК Английски език Английски език Музика Български език и литература География и икономика География и икономика
ПЕТЪК Човекът и природата Човекът и природата Технологии и предприемачество Френски език ИУЧ История и ивилизации История и ивилизации

 

5в клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Изобразително изкуство Изобразително изкуство Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Математика
ВТОРНИК Музика История и цивилизации История и цивилизации Английски език Английски език Физическо възпитание и спорт
СРЯДА Математика Математика Човекът и природата Човекът и природата Български език и литература Български език и литература
ЧЕТВЪРТЪК География и икономика География и икономика Информационни технологии Информационни технологии ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ
ПЕТЪК Български език и литература Български език и литература Музика Технологии и предприемачество Английски език Английски език
5г клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Български език и литература Физическо възпитение и спорт Човекът и природата Човекът и природата История и цивилизации История и цивилизации
ВТОРНИК Технологии и предприемачество Човекът и природата ИУЧ Изобразително изкуство Изобразително изкуство Математика Математика
СРЯДА Български език и литература Български език и литература Английски език Английски език География и икономика География и икономика
ЧЕТВЪРТЪК Физическо възпитание и спорт Математика Математика Музика Английски език Английски език
ПЕТЪК Музика Български език и литература Български език и литература Човекът и природата ИУЧ Човекът и природата ИУЧ Информационни технологии

 

 

6а клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Английски език Английски език Математика Математика Български език и литература Български език и литература
ВТОРНИК Човекът и природата Човекът и природата Музика География и икономика Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт
СРЯДА Английски език Физическо възпитание и спорт Информационни технологии Руски език ИУЧ Руски език ИУЧ Музика
ЧЕТВЪРТЪК Математика Математика Български език и литература Български език и литература История и цивилизации История и цивилизации
ПЕТЪК Изобразително изкуство Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Български език и литература Български език и литература ИУЧ
6б клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК История и цивилизация История и цивилизация Математика Математика География и икономика Английски език
ВТОРНИК Изобразително изкуство Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Български език и литература Музика Математика
СРЯДА Математика Информационни технологии Български език и литература Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Технологии и предприемачество
ЧЕТВЪРТЪК Български език и литература Български език и литература Английски език Английски език Информационни технологии Музика
ПЕТЪК Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ Математика ИУЧ Български език и литература Човекът и природата Човекът и природата
6в клас
  1 2 3 4 5 6
ПОНЕДЕЛНИК Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство Изобразително изкуство Човекът и природата География и икономика
ВТОРНИК Английски език Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Човекът и природата ИУЧ Човекът и природата ИУЧ
СРЯДА История и цивилизации История и цивилизации Английски език Английски език Математика Математика
ЧЕТВЪРТЪК Музика Информационни технологии Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Човекът и природата Технологии и предприемачество
ПЕТЪК Човекът и природата ИУЧ Музика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика

Математика

 

 

7а клас
  1 2 3 4 5 6 7
ПОНЕДЕЛНИК Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Руски език ИУЧ Руски език ИУЧ Математика  
ВТОРНИК Информационни технологии Английски език Английски език Музика Биология и ЗО Биология и ЗО  
СРЯДА Химия и ООС Химия и ООС География и икономика География и икономика Физическо възпитание и спорт Математика Математика
ЧЕТВЪРТЪК Физика и астрономия История и цивилизация История и цивилизация Английски език Български език и литература Български език и литература  
ПЕТЪК Български език и литература Български език и литература ИУЧ Изобразително изкуство Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Математика  
7б клас
  1 2 3 4 5 6 7
ПОНЕДЕЛНИК Английски език Физическо възпитание и спорт История и цивилизации История и цивилизации Биология и ЗО Биология и ЗО  
ВТОРНИК Български език и литература Български език и литература Химия и ООС Технологии и предпиемачество География и икономика География и икономика  
СРЯДА Музика Математика Математика Информационни технологии Информационни технологии ИУЧ Български език и литература Български език и литература
ЧЕТВЪРТЪК Изобразително изкуство Изобразително изкуство Химия и ООС Математика Математика Физическо възпитание и спорт  
ПЕТЪК Английски език Английски език Физика и астрономия Математика ИУЧ Математика ИУЧ Български език и литература

 

8а клас
  1 2 3 4 5 6 7
ПОНЕДЕЛНИК География и икономика География и икономика ИУЧ Химия и ООС Философия Английски език Английски език  
ВТОРНИК Математика Математика Изобразително изкуство Английски език Английски език Английски език  
СРЯДА Английски език Английски език Физика и астрономия Физика и астрономия История и цивилизации История и цивилизации  
ЧЕТВЪРТЪК Английски език Английски език Английски език Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика
ПЕТЪК Информационни технологии Физическо възпитание и спорт Биология и ЗО Български език и литература Български език и литература Английски език Английски език
9а клас
  1 2 3 4 5 6 7
ПОНЕДЕЛНИК Информационни технологии Английски език Английски език Български език и литература Български език и литература Химия и ООС Математика
ВТОРНИК Английски език Английски език Английски език Биология и ЗО Математика Български език и литература  
СРЯДА Информационни технологии Философия Философия ИУЧ Физическо възпитание и спорт История и цивилизация История и цивилизация Музика
ЧЕТВЪРТЪК Математика Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Руски език Руски език Физика и астрономия География и икономика
ПЕТЪК История и цивилизации ИУЧ История и цивилизации ИУЧ Физическо възпитание и спорт Английски език География и икономика ИУЧ География и икономика ИУЧ  

 

12а клас
  1 2 3 4 5 6 7
ПОНЕДЕЛНИК Физическо възпитание и спорт Математика География и икономика ЗИП География и икономика ЗИП Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство
ВТОРНИК Български език и литература Информационни технологии Информационни технологии Математика История и цивилизацция ЗИП История и цивилизацция ЗИП  
СРЯДА Физическо възпитание и спорт Информационни технологии Информационни технологии Български език и литература Английски език Английски език Английски език
ЧЕТВЪРТЪК Изобразително изкуство Изобразително изкуство Свят и личност Свят и личност Български език и литература Български език и литература Български език и литература
ПЕТЪК Английски език Английски език Английски език Български език и литература Български език и литература