Изберете страница

I клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Кандидатстването за прием в първи клас за учебната 2021/2022 г. ще се извършва след регистрация в електронната система на Столична община на електронен адрес: https://kg.sofia.bg/isodz/. За повече информация относно: