Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023Г.

Клас

Избираеми учебни часове

Свободни места

I

Български език и литература, Математика и Английски език 

3

IV

Български език и литература и Математика

1

Човекът и природата

11

Български език и литература и Математика

6

Математика и Компютърно моделиране и ИТ

2

VIа

Човекът и природата

3

VIб

Испански език

5

VIв

Български език и литература и Математика

3

VIг

Математика и Компютърно моделиране и ИТ

5

VIIб

Български език и литература и Математика

4

VIIг

Математика и Биология и ЗО

7

Клас

Профил

Свободни места

IXа

„Обществени науки“ с разширено изучаване на Английски език

1

IXб

„Природни науки“ с разширено изучаване на Английски език

3

„Обществени науки“ с разширено изучаване на Английски език

3

XIа

„Обществени науки“ с разширено изучаване на Английски език

5