Изберете страница

Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

  • I клас – 13
  • II клас – 3
  • III клас – няма
  • IV клас – няма
  • V клас – 11
  • VI клас – 5
  • VII клас – 6
  • VIII клас – няма
  • IX клас – 5 /профил „Обществени науки с разширено изучаване на Английски език и втори чужд език – Руски език/