Изберете страница

Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

 • II        клас – 2
 • III       клас – 1
 • Vа      клас – 2 – Човекът и природата
 • Vб     клас – 6 – Испански език
 • Vв     клас – 6 – Математика, Български език и литература
 • Vг      клас – 7 – Математика, Компютърно моделиране и ИТ
 • VIб    клас – 4 – Френски език
 • VIг     клас – 7 – Човекът и природата
 • VIIа   клас – 2 – Български език и литература, Руски език
 • VIIв   клас – 4 – Математика, Биология и ЗО, Химия и ООС
 • Xа     клас – 5 – Профил „Обществени науки“ с разширено изучаване на Английски език