Прием в Подготвителна група/клас

УЧИЛИЩЕ за РАННО ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Целта на училището е ранно общо и художествено-естетическо развитие на децата при подготовката им за  постъпване в 10 СОУ «Т. Траянов». Програмата за обучение е две години.  В подготвителните класове се приемат деца на 5 и на 6 години.

Обучението включва:

1. Предметите от задължителните държавни програми – преди обяд .

2. Извън задължителните държавни програми – след обяд:

•  чужд език – английски, немски, руски (по избор) ;

•  народни танци;

•  музика;

•  изобразително изкуство;

•  театър

•  развиващи, образователни и логически игри (по избор);

•  тенис на корт (спорт) и оздравителна гимнастика, йога

Занятията след обяд са:

1. Три пъти седмично по две занятия ( по 30 минути) чужд език – английски/ немски/ руски (по избор);

2. Два пъти седмично( по 30 минути) по всички останали дисциплини.

За удобство на родителите има възможност за избор на броя часове за следобедните занятия.  Училището разполага с удобни и уютни стаи за занимания, с необходимото оборудване и учебни пособия. Обучението на  децата се провежда по специални програми и методи. Всички педагози имат висше образование, специализации за работа с деца в предучилищна възраст.

Имайки предвид възрастовите особености на децата, занятията протичат в игрова форма, което спомага за активно и без умора усвояване на знания и умения.

С децата работят педагог-психолог и логопед, които при необходимост помагат на родителите да преодолеят възникващи проблеми при възпитанието и развитието на децата.

През цялата година за родителите се провеждат открити занятия по всички предмети . Децата опознават активно света на изкуствата, развиват творческите си умения, участват в живота на училището –  в концерти празници,  във фестивали и конкурси.

Високото ниво на подготовка дава възможност на децата успешно да се обучават  във всяка избрана от тях паралелка в първи клас на училището.