Прием в 5 клас

Прием за  учебна 2012/2013 година

Разширено изучаване на:

1.  Български език и литература

2. II чужд език – Руски/ Немски/ Френски

Допълнително обучение по желание: математика, спорт.

Възможност за целодневно обучение.

Документи за записване:

1. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – IV клас

2. Удостоверение за преместване и характеристика на ученика

3. Копие от удостоверение за раждане

4. Личен медицински картон