Подкрепящи специалисти

Рени Тренчева

Училищен психолог
Образование: висше – магистър

Ралица Братанова

Ресурсен учител
Образование: висше – магистър

Маргарита Попова

Ресурсен учител
Образование: висше – магистър