Подкрепящи специалисти

ГЕРГАНА СТАНЕВА-НИКОЛОВА

Педагогически съветник
Образование: висше – магистър

Ралица Братанова

Ресурсен учител
Образование: висше – магистър

Маргарита Попова

Ресурсен учител
Образование: висше – магистър