ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА 2021/2022

Уважаеми ученици и родители,

Официалното откриване на новата учебна 2021/2022 година ще бъде на
15.09.2021 г. (сряда) от 09:30 ч. в двора на училището с присъствието на учениците от подготвителните групи,  i, v и viii клас

За учениците от ii, iii, iv, vi, vii, ix и x клас откриването на учебната година ще бъде на 15.09.2021 г. (сряда) от 11:00 ч. в класните стаи, като класните ръководители ще посрещнат своите ученици на двора.

ДИРЕКТОР: НЕЛИ ФИЛИПОВА