Откриването на STEM център в училището

В 10. СУ „Теодор Траянов“ се откри STEM център

Днес в столичното 10. Средно училище „Теодор Траянов“ бе официално открит Център по наука, технология, инженерство и математика (STEM). Новото крило в школото ще предостави възможност на учениците от 1-ви до 4-ти клас да изучават математически и природни науки чрез преживяване благодарение на технологиите и модерното оборудване. Центърът е изграден по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” на МОН и има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM – Science, Technology, Engineering, Math. Лентата на STEM центъра прерязаха г-жа Нели Филипова, директор на 10. СУ „Теодор Траянов“, г-жа Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката, г-жа Ирена Анастасова, председател на Комисията по образование, г-н Генчо Керезов, заместник-кмет по направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ Столична община, арх. Стефан Стефанов, кмет на Столична община – район Младост.

„Щастлива съм, че успяхме да реализираме проекта за изграждане на STEM център в нашето училище, тъй като това ще помогне за развитието на творческото мислене, критичния анализ, работата в екип, ще подобри общуването и ще засили инициативността сред най-малките ученици“, заяви г-жа Нели Филипова, директор на 10. СУ „Теодор Траянов“

„Обучението чрез STEM е възможност за развитие на съвременното образование и създаване на подкрепяща среда в училищата. То ще помогне не само за усвояване на нови знания, но и за формиране на нужните умения на 21 век за успешна реализация на децата ни в едно високотехнологично общество. Със сигурност ще помогне и на учителите да бъдат не просто лектори, но и ментори в процеса на обучение чрез иновативните методи на обучение- проектно-базираното обучение и групова работа, ще мотивира всички участници в образователния процес да бъдат креативни и инициативни“. заяви г-жа Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката.

„Бих искала да аплодираме директора на 10-то училище г-жа Филипова, която демонстрира какъв е новият начин за управление на общинското училище. STEM центърът не е цел, а е средство за по-добро, по-качествено и по-задълбочено образование. Целта е да има повече такива училища, в които учителските колективи да работят, да обучават и да развиват децата“, сподели г-жа Ирена Анастасова, председател на Комисията по образование и наука в Народното събрание.

„Поздравявам г-жа Филипова за инициативността да подобри училищната среда и да насърчи широката употреба на технологиите в учебния процес. Сигурен съм, че подобен тип център ще е бъде високо оценен и от бизнеса в България. Приканвам компаниите да се включат с експерти, които да работят като ментори на учениците. Така със съвместни усилия ще помогнем за тяхното професионално ориентиране още от най-ранна детска възраст“, заяви г-н Генчо Керезов, заместник-кмет Столична община по направление дигитализация.

„Гордея се, че в един от най-големите райони на столицата – Младост, имаме още едно общинско училище с модерен и високотехнологичен STEM център. Сигурен съм, че обучението, което ще получат нашите ученици в него ще е конкурентно на елитните европейски училища“, сподели арх. Стефан Стефанов, кмет на район „Младост“, Столична община.

Откриването на STEM център в 10-то СУ „Теодор Траянов“ е продължение на усилена работа на директора и учителския колектив през последните години, през които учениците са се обучавали засилено по математика и природни науки. Патронът на училището – Теодор Траянов, познат основно като поет символист, е бележит шахматист и шахматен деятел, следвал физика и дипломиран архитект. Благодарение на новооткрития STEM център, децата ще могат да се докоснат през съпреживяване до науката, така че да учат мотивирано и да се стремят към успехите на патрона на 10. СУ.

Галерия