На 24.04.2018 г., в рамките на един учебен  час,  се проведе турнир „Математическо домино“. Участваха учениците от 5 и 6 клас. Целта на турнира бе да развие математическото мислене чрез игра. Учениците под формата на игра си припомниха обикновените дроби и се забавляваха. Използвана беше специална игра „Математическа домино“, създадена от Tonediko.

error: Content is protected !!