Денят на Освобождението на България от османско иго 3 март е Националният празник на България от 1991 г…