ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛИ НА ОБЕКТИ, ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ ПО БИОЛОГИЯ

На 12.05.2018 г. се проведе традиционният конкурс за моделиране на биологични обекти, който се организира от РУО  София–град. Демонстрацията на модели се осъществи в Националния природонаучен музей. Темата за моделиране за учебна 2017/2018 беше „Дразнимост и движение”.

Конкурсът има за цел да развива и стимулира творческите способности, логическото мислене, познавателната активност на учениците и да създава условия за тяхната реализация.

10 СУ „Теодор Траянов” участва с представители във втора възрастова група – ученици от VII клас. Оценяването и класирането на моделите се извърши от жури, включващо преподаватели и учени от ВУЗ и учители по природни науки.

Ина Евтимова участва с модел, представящ движението на слънчоглед. След неговото представяне журито присъди престижната втора награда на талантливата ученичка. Василена Милчова и Бранимир Николов бяха отличени с поощрителни награди.

Участниците получиха и грамоти за участие.

error: Content is protected !!