Във връзка със спечелен проект за “Развитие на физическото възпитание и спорта” към Столична община, ученици от 10. СУ “Теодор Траянов” проведоха час по Физическо възпитание и спорт, по време на който се запознаха с правилата на бадминтона и новата игра „Народна топка / Dodgeball“. Те с ентусиазъм участваха в игрите под ръководството на Румяна Лучкова, Ким Рейки и Дани Готев.

error: Content is protected !!