От 15.03.2017г. започва прием по документи за записване на деца в Подготвителни групи в 10 СУ „Теодор Траянов“.

Подробна информация търсете в рубрика „Прием 2017/2018“.

error: Content is protected !!