Тази динамична и извънредна ситуация, която поставя своите предизвикателства пред всички нас, изисква отговорно отношение, за да продължим своя нормален ритъм.

Както Вие, така и целият екип на 10. СУ „Теодор Траянов“ сме силно загрижени за образователните потребности на учениците. Уверяваме Ви, че всеки един от нас ще направи всичко по силите си, за да не позволи възникналата ситуация да попречи на обучението и напредъка на нашите деца. Сега, повече от всякога. ще разчитаме на Вашето съдействие и подкрепа, за да можем да осигурим пълноценен и непрекъснат образователен процес. Разчитаме да подходите към ситуацията с необходимата отговорност, за да успеем всички заедно, в името на нашите деца.

Учениците ще получават задания за работа по всички учебни предмети и няма да допуснем изоставане в материала за настоящата учебна година. Необходимо е Вие да им помагате и да осъществявате контрол върху тяхната дейност. Ще бъдем на разположение за консултации и допълнителни пояснения, както на децата, така и на Вас – родителите.

Моля не забравяйте, че децата имат нужда от Вас и Вашата подкрепа повече от всякога. Отделете време и за семейни игри, за приказки, за семейни филми. Качественото време прекарано със семейството създава у децата усещане за безопасност, за сплотеност и принадлежност. Осигурява спокойствие.

Благодарим Ви за търпението, доверието и високата отговорност. Целият екип на 10. СУ „Теодор Траянов“  ще бъде с Вас, ще бъдем заедно и вярваме, че ще успеем!

Бъдете здрави!

Download (PDF, Unknown)

error: Content is protected !!