ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛИ НА ОБЕКТИ, ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ ПО БИОЛОГИЯ

На 14.05.2017 г., в Националния музей „Земята и хората”, се проведе конкурс за моделиране на биологични обекти, организиран от РУО – София–град. Поставената тема за моделиране тази учебна година е: „Отделянето – основен жизнен процес на биологичните системи”.
Конкурсът има за цел да стимулира логическото мислене и творческите способности на учениците и задълбочава интереса им към предметите от КОО „Природни науки“.
10 СУ „Теодор Траянов” участва с представители във Втора възрастова група. Аналогови модели изработиха учениците от 8 „А“ клас – Александра Михайлова, която участва с „Устройство на бъбрек при човек” и Явор Зайнелов – с „Отделителна система на скакалец”.

error: Content is protected !!