УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА 12.12.2019 Г. ОТ 18:00 Ч. В КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА НА 10. СУ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ.

ПРИСЪСТВИЕТО НА ИЗБРАНИТЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ РОДИТЕЛИ Е ЖЕЛАТЕЛНО!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

error: Content is protected !!