ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

ЩЕ БЪДЕ НА 16.09.2019 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 10:00 Ч. В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО

error: Content is protected !!