ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

ЩЕ БЪДЕ НА 17.09.2018 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 10:00 Ч. В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО

error: Content is protected !!