Тържественото откриване на учебната 2017/2018 год. ще започне в 10:00 ч. на 15.09.2017 год. Учениците трябва да бъдат в училищния двор в 9:30 ч.

error: Content is protected !!