Срокът за подаване на документи за извънкласни дейности се удължава от 12.09.2017 год. до 26.09.2017 год. включително.

error: Content is protected !!