На 19.10.2018 г. в 10. СУ “Т. Траянов” се проведе спортен празник, в който взеха участие учениците от I до XII клас. Участниците в празника бяха разпределени по възраст и всеки участник имаше възможност да се включи в любима спортна игра – народна топка, футбол или баскетбол, а най-малките – в различни щафетни надпревари.
На класовете-победители бяха раздадени грамоти, а отличилите се спортисти получиха и индивидуални такива.

error: Content is protected !!