През тази учебна година отбелязването на Световния ден против тормоза, известен още като Деня на розовата фланелка, получи по-широк отзвук. Партньори на събитието бяха родителите и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към район Младост.

В рамките на седмицата родителите имаха възможност съвместно с класните ръководители да проведат час с учениците в Часа на класа. Чрез дискусии, презентации и разговори те припомниха на децата как да разпознават тормоза и насилието, как да реагират адекватно на него и към кого да се обърнат, ако станат жертва или свидетели на такава ситуация.

С любезното съдействие на МКБППМН, район Младост форум театър „Цвете“ докосна и завладя всички присъстващи ученици и учители с тематичната си постановка. Гост-лектори от SafeNet проведоха обучение на част от подрастващите, свързано с онлайн тормоза, като най-актуалната форма на тормоз сред децата.

В Световния ден против тормоза в училище беше реализиран и проект на Ученическия съвет – „Златните правила на 10. СУ „Теодор Траянов“, отново със съдействието на районната администрация. Във всяка класна стая и във фоайето на училището беше поставен рамкиран постер с правилата.

Когато училището, семейството и районната администрация обединят усилията си срещу този глобален проблем за насилието и тормоза, резултатът е по-добър и устойчив.

Благодарим на родителите, оказали съдействие, и на районната администрация за финансовата и морална подкрепа.

 

 

 

error: Content is protected !!