10 СУ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ“ – ГРАД СОФИЯ, РАЙОН „МЛАДОСТ“

След приключване на трети етап на класиране и съгласно Протокол № 4/20.06.2019 г., комисията за прием на ученици в I клас за учебната 2019/2020 г., 10 СУ „Теодор Траянов“ обявява следните свободни места:

1. Първи клас – 7 свободни места.

Директор: /п/
/Н.Филипова/

error: Content is protected !!