Свободни места за учебната 2018/2019 г.

II  клас   –  няма

III клас  –  2 места

IV клас  –  3 места

V  клас  –  10 места

VI клас  –  2 места

VII клас –  няма

X   клас –  7 места

XI  клас –  5 места

XII клас –  5 места

error: Content is protected !!