10 СУ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ“ ГРАД СОФИЯ, РАЙОН „МЛАДОСТ“

След приключване на първи етап на класиране и съгласно Протокол № 2 на комисията за прием на ученици в ПГ -5г, ПГ-6г. и I клас за учебната 2017/2018г., 10 СУ „Теодор Траянов“ обявява следните свободни места:

1. Подготвителна група 5 годишни – 4 свободни места.
2. Подготвителна група 6 годишни – 10 свободни места.
3. Първи клас – 14 свободни места.

В класирането за втори етап могат да участват, както подалите заявления до момента, така и новопостъпили заявления в рамките на определения срок. ( 09.06.2017г. – 12.06.2017г.)

ДИРЕКТОР: /п/
/Н.Филипова/

error: Content is protected !!