Свободни места в I клас за учебната 2018/2019 г.

 

След приключване на трети етап на класиране и съгласно Протокол №6/20.06.2018 г. на комисията за прием на ученици в I клас за учебната 2018/2019 г., 10 СУ „Теодор Траянов“ обявява следните свободни места:

  1. Първи клас – 8 свободни места.

Директор: /п/
/Нели Филипова/

 

error: Content is protected !!